Xô Thơm Thảo Dược (36)


Xô Thơm Thanh Tẩy cung cấp các sản phẩm nhập khẩu 100% thân thiện với môi trường, được làm hoàn toàn bằng thủ công & đạt chứng nhận USDA. Các sản phẩm được hỗ trợ bởi những người Mỹ bản địa với mong muốn duy trì trí tuệ và văn hóa cổ xưa của họ.

Các sản phẩm giúp thanh tẩy năng lượng gồm có:
- Các loại Xô Thơm (Sage Smudge)
- Gỗ Trắc Xanh (Palo Santo)
- Nhang thơm / thanh hương thiền định (Incense)
- Nến thơm & chai xịt thanh tẩy

Eugene.
0384000016
eugene.home
eugene.store
36 sản phẩm