TEST Shopping (76)


LƯU Ý
Các phân loại Dùng Thử & TEST tức là sản phẩm Chiết (Đựng bằng Chai/ Lọ của shop, Không phải bao bì của Hãng).

✏️ Đến TEST Shopping:
✅ Khi cần kiểm tra một sản phẩm mới có hợp với mình hay không?
Dùng thử hợp ➤ OK, mua Fullsize dùng cho sướng.
Không hợp ➤ OK luôn, còn có ít xíu à, bỏ thùng rác cũng đỡ tiếc.
✅ Chi Phí Thấp
Dùng sản phẩm chính hãng = chi phí siêu tiết kiệm.
Dùng được nhiều loại = với một khoảng tiền nhỏ.
✅ Đi Du Lịch: Bao bì nhỏ gọn, tiện lợi.
76 sản phẩm
Trang 1/2