Thanh Nguyên Tịnh (84)


KÊNH SHOPEE CỦA LAM SƠN TRANG

Anh, chị, các bạn và các em thân mến,

Đây là kênh của Lam sơn trang trên shopee.

Khi đặt trên shopee thì các bạn khác ở Lam trang dễ dàng hỗ trợ mọi người hơn chứ không phải riêng mình Lam.

Lam không xem kênh shopee của mình là nơi bán hàng, đó vẫn là nơi mà Lam trao tận tay các bạn tình yêu và sự hiểu biết của Lam một cách tốt nhất, và các Pháp bảo dù ở đâu cũng đều được trân trọng và cung kính.
84 sản phẩm
Trang 1/2