PASTEL VIET NAM (10)


“LIFE IS NOT PERFECT BUT YOUR NAILS ARE!”

PASTEL VIỆT NAM - Nhà nhập khẩu sơn móng tay chính hãng thương hiệu đến từ Châu Âu: Pastel x Golden Rose.
- MADE IN GERMANY & TURKEY -
Instagram: @pastel_vietnam
Facebook: Pastel VIET NAM
Hotline: 0855 205 258