joyjuly (9)


你好! Một thời gian học bên Trung rút ra kinh nghiệm là
Học một ngoại ngữ mới giống như đứa trẻ học nói vậy. Vì vậy để chúng ta học được một cách bài bản thì hãy cùng tìm hiểu xem các trường bên trung họ dạy các học sinh thế nào nhé 🥰
Shop chuyên các loại sách có phiên âm dễ học, dễ đọc, dễ tra từ điển.
Vì vậy đề tài rất gần gũi, đa dạng từ vựng và thành ngữ.
Ngoài ra còn có các loại bút viết chữ Hán đẹp nữa
Nhắn tin để shop tư vấn nhé 🥰