[Chính Hãng] Nước Hoa Nữ Mini 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨'𝑺 𝑺𝑬𝑪𝑹𝑬𝑻 𝑽𝑬𝑹𝒀 𝑺.𝑬.𝑿.𝒀_Hương Thơm Của Sự Mời Gọi

Thương hiệu: Victoria's Secret | Xem thêm các sản phẩm Nước hoa nữ của Victoria's Secret
Sức Khỏe & Sắc Đẹp > Nước hoa > Nước hoa nữ || [Chính Hãng] Nước Hoa Nữ Mini 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨'𝑺 𝑺𝑬𝑪𝑹𝑬𝑻 𝑽𝑬𝑹𝒀 𝑺.𝑬.𝑿.𝒀_Hương Thơm Của Sự Mời Gọi
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu [Chính Hãng] Nước Hoa Nữ Mini 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨'𝑺 𝑺𝑬𝑪𝑹𝑬𝑻 𝑽𝑬𝑹𝒀 𝑺.𝑬.𝑿.𝒀_Hương Thơm Của Sự Mời Gọi

✔️Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑜𝑎 𝑉𝑖𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎'𝑠 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎𝑙 (𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑜̉ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑛𝑔).
✔️𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́, 𝐻𝑜𝑎 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑄𝑢𝑦́𝑡 𝐶𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑜𝑎 𝑛𝑎̀𝑦.
✔️𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑜𝑎: 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎 𝑐𝑜̉ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑛𝑔
✔️𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖́𝑛ℎ: 𝑁𝑢̛̃
✔️𝑁𝑎̆𝑚 𝑟𝑎 𝑚𝑎̆́𝑡: 2018
✔️Đ𝑜̣̂ 𝑡𝑜𝑎̉ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔: 𝑋𝑎 - 𝑇𝑜𝑎̉ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛 𝑘𝑖́𝑛ℎ 2 𝑚𝑒́𝑡
✔️𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔: 𝑁𝑔𝑎̀𝑦, Đ𝑒̂𝑚, 𝑋𝑢𝑎̂𝑛, 𝑇ℎ𝑢, Đ𝑜̂𝑛𝑔
✔️𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 Đ𝑎̂̀𝑢: 𝑄𝑢𝑦́𝑡 𝐶𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒, 𝐶𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂ 𝐶𝑎𝑝𝑝𝑢𝑐𝑐𝑖𝑛𝑜, 𝐶𝑎̂𝑦 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑟𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑇𝑖𝑒̂𝑢, 𝑄𝑢𝑎̉ 𝑚𝑎̂𝑚 𝑥𝑜̂𝑖 đ𝑒𝑛
✔️𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎: 𝐻𝑜𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑢̛̃, 𝐻𝑜𝑎 𝑡𝑢́ 𝑐𝑎̂̀𝑢, 𝐻𝑜𝑎 𝑡𝑟𝑎̀ (𝐶𝑎𝑚𝑒𝑙𝑖𝑎), 𝐻𝑜𝑎 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛
✔️𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖: 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑔𝑜̂̃, 𝑄𝑢𝑎̉ 𝑚𝑎̂𝑚 𝑥𝑜̂𝑖 đ𝑒𝑛, 𝑋𝑎̣ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝐻𝑜̂̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑐ℎ
Liên kết: Tuýp Gel dưỡng da nha đam mát da Jeju Aloe Fresh Soothing Gel Tube (300ml)