Máy bay camera 4k flycam mini giá rẻ ⚡️𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐒𝐇𝐈𝐏⚡️ flycam điều khiển từ xa quay phim, chụp ảnh, động cơ không chổi than

Cameras & Flycam > Flycam || Máy bay camera 4k flycam mini giá rẻ ⚡️𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐒𝐇𝐈𝐏⚡️ flycam điều khiển từ xa quay phim, chụp ảnh, động cơ không chổi than
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu Máy bay camera 4k flycam mini giá rẻ ⚡️𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐒𝐇𝐈𝐏⚡️ flycam điều khiển từ xa quay phim, chụp ảnh, động cơ không chổi than

Máy bay camera 4k flycam mini giá rẻ ⚡️𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐒𝐇𝐈𝐏⚡️ flycam điều khiển từ xa quay phim, chụp ảnh, động cơ không chổi than
𝐂𝐚́𝐜 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡:
- Cánh máy bay Có thể gấp gọn, kích thước nhỏ, dễ mang theo.
- 𝐶𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝐸𝑆𝐶 4𝐾 𝑈𝐻𝐷 𝐺𝑜́𝑐 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 120 ° 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐿𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑡𝑜̂́𝑡. Có thể điều chỉnh góc 90 ° bởi bộ điều khiển
- Đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑖̣ 𝐺𝑃𝑆 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑢̛̃ đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ. Cung cấp cho bạn định vị chính xác các chi tiết của máy bay không người lái của bạn. các máy bay không người lái sẽ tự động trở về nhà chính xác khi pin yếu hoặc tín hiệu yếu khi bay ra khỏi phạm vi, không bao giờ phải lo lắng về việc mất máy bay flycam.
- 𝐶𝑎̉𝑚 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎𝑦 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝐺𝑃𝑆
- 𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝐹𝑃𝑉 5𝐺 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑎́𝑦 𝑥𝑎 ℎ𝑜̛𝑛. - Chức năng WIFI 5G có thể được kết nối với ỨNG DỤNG, Truyền hình ảnh và video theo thời gian thực qua phần mềm về điện thoại
- 𝑊𝑎𝑦𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡: 𝐵𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑥𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 đ𝑜̂̀
- 𝑂𝑏𝑖𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒: 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 360° 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑥𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ
- 𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑚𝑒: 𝐶ℎ𝑒̂́ đ𝑜̣̂ 𝑏𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑖́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̣𝑚 𝑣𝑖 10 - 20𝑚
- 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝑑𝑎̀𝑖 28 𝑝ℎ𝑢́𝑡
- 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜/𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜: 𝑄𝑢𝑎𝑦 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜/𝐶ℎ𝑢̣𝑝 𝑎̉𝑛ℎ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̛̉ 𝑐ℎ𝑖̉ (𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̣𝑚 𝑣𝑖 1 - 3𝑚)
- 𝑍𝑜𝑜𝑚: 𝑇ℎ𝑢 𝑝ℎ𝑜́𝑛𝑔 50𝑋
- Đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑛
- Đ𝑒̀𝑛 𝐿𝐸𝐷 𝑏𝑎𝑦 đ𝑒̂𝑚
- 𝑅𝑇𝐻: 𝑇𝑢̛̣ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑣𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑖: 𝑃𝑖𝑛 𝑦𝑒̂́𝑢, 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑖́𝑚 𝑅𝑇𝐻 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛
- 𝑂𝑛𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘: 𝑇𝑢̛̣ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑛ℎ / ℎ𝑎̣ 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 1 𝑝ℎ𝑖́𝑚
- 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑜̂́𝑐 đ𝑜̣̂: 3 𝑐ℎ𝑒̂́ đ𝑜̣̂ - 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 3𝐷 𝐴𝑅 / 𝑉𝑅
- 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑀𝑉: 𝑏𝑜̣̂ 𝑙𝑜̣𝑐, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜, 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑛𝑒̂̀𝑛, 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ / 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔
𝐂𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡:
Model: L900 Pro
- Động cơ: đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐧 (𝐁𝐫𝐮𝐬𝐡𝐥𝐞𝐬𝐬)
- Màu sắc: đen, Cam
- Tần số: 2,4G
- Khoảng cách điều khiển từ xa: 𝟏2𝟎𝟎𝐦
- Máy ảnh: 𝐔𝐇𝐃 𝟒𝐊 Ống kính Góc rộng 120 °
- Độ cao bay: 𝟏𝟐𝟎𝐦. Khoảng cách truyền hình ảnh: 1000-1200m
- Thời gian bay 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟐8 𝐩𝐡𝐮́𝐭
- Thời gian sạc: khoảng 4 giờ
- Pin máy bay: 7.6V 2200 mAh Cable sạc: USB (5V)
- Pin điều khiển từ xa: 5V - 400 mAh
- Độ phân giải video: 1920 * 1080
- Độ phân giải ảnh: 3840 * 2160
Bộ sản phẩm bao gồm:
1 x Máy Bay
1 x Điều Khiển từ xa
1 x Pin Máy Bay
2 x Phụ Tùng Cánh Quạt
1 x Cáp Sạc USB
1 x Tua Vít
#flycam #maybaydieukhientuxa #Flycam #fly_cam_xếp_gọn #fycam4k #flycammini #flycam_mini #fly_cam_xếp_gọn #flycam_xếp_gọn #fly_cam_mini_xếp_gọn #fly_cam_giá_rẻ #flycam_giá_rẻ #flycam #maybayflycam #maybaydieukhien #maybaycamera #flycam #fly #camera #maybay #maybaydieukhientuxa #drone #l900 #flycaml900#dronel900 #fullhd #flaicam #dieukhien
Liên kết: Set 5 miếng Mặt nạ trà xanh Real Nature Mask Green Tea TheFaceShop