Sách Luật kinh doanh bảo hiểm - Tái bản 2019

Nhà Sách Online > Sách Tiếng Việt > Sách Chính Trị - Pháp Lý || Sách Luật kinh doanh bảo hiểm - Tái bản 2019
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu Sách Luật kinh doanh bảo hiểm - Tái bản 2019

Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12 năm 2000 của quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2001 được sửa đổi bổ sung bởi:

Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm 1992

Luật này quy định về kinh doanh bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000.

Mục lục

Lệnh về việc công bố luật

Luật kinh doanh bảo hiểm

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Hợp đồng bảo hiểm

Chương III: Doanh nghiệp bảo hiểm

Chương IV: Đại lý bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Nhà cung cấp: Nhà sách Dân Hiền
Nhà xuất bản Lao Động
Ngày Xuất Bản : 3/2019
Số trang trên 100 trang
Hình thức bìa mềm
Tác giả nhiều tác giả
Liên kết: Gel lột mụn tro núi lửa Jeju Volcanic Lava Impurity Removing Nose Pack (50g)