Xu Shop - VPP Chính Hãng (38)


Xu Pentel - Văn phòng phẩm chính hãng chuyên cung cấp các dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Pentel:
- Sản phẩm Bullet Journal: bút Energel X, Energel Kawaii, Pastel Higlighter, Brush Sign Pen, ruột Energel.
- Sản phẩm học sinh: bút Gel, bút bi, ruột bút, chì kim, tẩy, ruột chì, sáp dầu, ...
- Họa phẩm: sáp dầu, chì màu khô, chì màu nước, màu nước, màu poster, chì kim kỹ thuật, ...
- Bút ký cao cấp: dòng ký cao cấp Energel Pentel ngòi 0.7mm, dòng ký cao cấp mực bi ngòi 0.8mm.

Hàng đầu thế giới!!!
38 sản phẩm