coolstuffs4you (20)


𝗦𝗖𝗥𝗨𝗡𝗖𝗛𝗜𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔̂́𝗧 𝗟𝗨̛𝗢̛̣𝗡𝗚 | 𝗚𝗜𝗔 𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗜̉ 𝗠𝗜̉
INSTAGRAM: @𝚌𝚘𝚘𝚕𝚜𝚝𝚞𝚏𝚏𝚜𝟺𝚢𝚘𝚞
𝑺𝑰̉/𝑪𝑻𝑽 𝒏𝒉𝒂̆́𝒏 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒔𝒉𝒐𝒑 𝒏𝒉𝒂
🥑 Được lên ý tưởng & gia công tại nhà nên sản phẩm đảm bảo về form & chất lượng
🥑 Mình chỉ chọn vải tốt nhất, dây chun phía trong siêu bền chắc-co dãn tốt không gây nếp tóc & góp phần hạn chế tóc gãy rụng
🥑 Tất cả sản phẩm mình đăng đều là hình chụp thật dưới ánh sáng tự nhiên không qua chỉnh sửa