Shop Bồ Hòn Sỉ - Nét Mộc Xưa (20)


SHOP BỒ HÒN SỈ
Shopee.vn/shopbohonsi
Quả bồ hòn khô tách hạt loại 1
 Giá lẻ: 55k/kg
 Giá sỉ: 50k/kg thấp nhất 10kg
 Giá sỉ: 48k/kg thấp nhất 30kg
Bột bồ hòn nguyên chất mịn loại 1
 Giá lẻ : 120k/kg
 Giá sỉ : 100k/kg thấp nhất 5kg
 Giá sỉ : 95k/kg thấp nhất 10kg
Muốn tối ưu chi phí vận chuyển!
Nhập số lượng hàng hóa lớn giá rẻ! Giá sản phẩm thay đổi nên Vui lòng liên hệ Zalo: 0987.22.44.45
Shop Bồ Hòn- Nét Mộc Xưa!
20 sản phẩm