đá chân keo YHB (13)


KHÁCH HÀNG có 2 sở thích: " Đối với hàng chất lượng toàn nói chuyện giá cả, đối với hàng giá rẻ toàn nói chuyện chất lượng"