DoTa_Cleaner_Store (7)


Hi !!! Cảm ơn bạn đã ghé thăm shop. Shop có tham gia chương trình free ship Xtra và hoàn xu Xtra. Bạn có thể áp dụng mã free ship và mã hoàn xu nhé ạ. Cách lấy mã bạn xem trong ảnh shop đăng nhé ạ. Mỗi đơn hàng sau khi hoàn thành sẽ được hoàn xu, xu bạn sẽ dùng cho tất cả các đơn sau này bạn đặt nhé ạ !!!