DETECHbio (5)


Detech Bio thuộc tập đoàn DETECH thành lập năm 1991 trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) .
Sản phẩm Sữa bột dinh dưỡng PureLac được kiểm soát chặt chẽ bởi Cơ quan an toàn thực phẩm (NZFSA), đạt tiêu chuẩn lưu hành và xuất khẩu của Bộ Công nghiệp Newzeland (MPI) dùng cho trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi