SHOP YANHEE (1)

Call 0784.130.664 - YANHEE VIP 7,8,9,10,12,15 CÓ SẴN. Shop xếp theo từ nhẹ tới mạnh bên dưới:
VIP 7SS: 129k/1 tuần
VIP 7: 135k/1 tuần
VIP 8: 135k/1 tuần
VIP 9: 250k/1 tuần
VIP 9Plus: 220k/1 tuần
VIP D9: 235k/1 tuần
VIP 12: 250k/ tuần
VIP 7 Mạnh: 270k/tuần --> Bán chạy nhất
VIP 10: 280k/1 tuần
*****VIP 15: 370k/ tuần --> Lờn 7 mạnh,10 mới dùng tới 15.
Viên Slim Giữ Dáng 1 tuần: 70k
Viên lisu tăng cường và giữ dáng: 12
1 sản phẩm