Tiệm tạp hóa Quả Dâu (8)


Tạp hóa Quả Dâu là một tiệm tạp hóa công nghệ, bán tất tần tật những gì bạn cần, và phục vụ bạn với tất cả sự chân thành, tử tế.