Nass'farm (5)


Nass'Farm nhà sản xuất các thực phẩm hữu cơ an toàn dinh dưỡng thuần Organic từ vùng nguyên liệu chuyên canh kết hợp niềm đam mê sáng tạo và công nghệ!
Các sản phẩm canh tác theo qui trình canh tác sinh học hữu cơ của Tập đoàn Green Point, chứng nhận sản phẩm hữu cơ của tổ chức nông nghiệp thế giới, 100% canh tác sinh học, sản phẩm nguồn gốc thực vật, không kim loại nặng, không vi khuẩn và thương mại toàn cầu.