Con Bướm Xinh 🦋 (24)


✔️ 𝐇𝐀𝐈𝐓𝐑𝐈𝐄𝐔𝐒𝐇𝐎𝐏 - 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐒𝐈̉ 𝐋𝐄̉ 𝐒𝐋𝐋 𝐓𝐀̣𝐏 𝐇𝐎𝐀́ 𝐏𝐇𝐔̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆
▪️ Khách đánh giá 5 Sao sẽ có thêm quà vào đơn sau, khách nhớ note ghi chú nhắc shop ạ.
▪️ Chỉ xử lý đơn hàng lỗi sai thiếu bù hoàn trả khi có video quay quá trình bóc khui hàng. Không có video không xử lý dưới mọi lý do.
🅕🅐🅒🅔🅑🅞🅞🅚 : https://www.facebook.com/haitrieushop16
Zalo xử lý mọi vấn đề khác: 07.886683.07
24 sản phẩm