phamthuyhang_84 (349)


LƯU Ý:Mình không hỗ trợ đổi mẫu, chỉ hỗ trợ đổi size(nếu còn) khi khách hàng phản hồi lại với mình ngay trong ngày nhận được hàng và đảm bảo mình nhận được sản phẩm đổi nguyên vẹn tag túi đi kèm trong vòng 1-2 ngày(ở HN),3-4 ngày(khác tỉnh).

Không hỗ trợ ship xem hàng,trả lại sản phẩm đã mua (trừ sản phẩm lỗi).
349 sản phẩm
Trang 1/7