E.studio_apparel (16)


E.studio là thương hiệu từ Hàn, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được tỉ mỉ chọn lựa từ vật liệu đến thiết kế mẫu mã, tin rằng sẽ tạo được sự hài lòng cho mọi khách hàng.
E.studio is a Korean brand for life style, with thoughtfulness in materials selection and design, we put faith in making customers pleased.