Tây Nguyên Shopping (307)


Tây NguyênShopping là trang web bán hàng của Tay Nguyen Distributor Co.Ltd
Tây Nguyên channel là một Kênh bán hàng điện tử, máy móc, thiết bị đo đạc nông nghiệp chuyên cung cấp vật tư "NGHÀNH TƯỚI, THIẾT BỊ DỤNG CỤ ĐO ĐẠT, ĐIỆN TỬ Nông nghiệp, Thủy hải sản,Nghiên cứu sản xuất cung cấp nhưng công nghệ, phương pháp, kỹ thuật canh tác mới hiện đại ứng dụng vào nông nghiệp công nghệ cao. Tây Nguyên Channel Vì nhà nông thinh vượng
Tel: 0392.983.490
Tel:0914482135
Email: nguyendanduy@gmail.com
307 sản phẩm
Trang 1/7